Research Category: ICT & Computing

Department of Cyber Security

Ethical Hacking Diploma Diplomadan gaarka ah waxaa loogu tala galay qof kasta oo doonaya in uu noqdo ama bilaabo mihnad dhanka Ethical Hackingka ama Cyber Securityga. Barnaamijka waxaa loo qaabeeyay in ardayga lagu baro wax walba oo u baahanyahay si uu bilaabo Cyber Security. Waxaa lagaaga bilaabayaa bar bilow wanaagsan, iyada oo loo gudbi doono […]

Read More

Department of Computer Science

B.Sc. in Computer Science DEPARTMENT OF COMPUTER-SCIENCE Background Computer science, as a key technology of the 21th century, has an exceptional impact on our everyday life and living standards. The Faculty of Computer Science represents this scientific field in a comprehensive and proficient manner with an application-orientated choice of topics. In the fields of Embedded […]

Read More