Report Writing Skills

Slide
Report Writing Skills Training

Koorsadu waxay kaa caawin doontaa horumarinta xirfadaha qorista warbixinta ganacsigaaga. Waxaan ku tusi doonaa sida loo ururiyo warbixin habaysan annagoo ku tusin doona sida loo qorsheeyo warbixinta, u habaynta dhagaystayaashaada, u dhis warbixinta qaab dhismeed iyo sida warbixinta loogu soo gabagabeeyo si guul leh.

Qeybaha aad ku baran doontid waxaa kamid ah kuwan:
đź“ŚModel 1: Preparing the report
đź“ŚModel 2: Report Sections
đź“ŚModel 3: Layout
đź“ŚModel 4: Proof-reading
đź“ŚModel 5: Presenting the report